Най нови

Tag Archives: язовир

Риболов на червеноперка в язовирни води

Най-големият проблем в този случай е откриването на местата, където червеноперката в момента обитава. С няколко прости разсъждения те сравнително лесно и бързо могат да се открият. С понижаването на температурата достъпът на светлината до водната повърхност намалява, с което се понижава развитието на местната флора и фауна. Рибата се насочва към по-дълбоките места, където температурата на водата остава постоянна ... Read More »

Риболов – значението на нивото на водата

Изненадващата промяна на нивото на водата във реката почти винаги се явява сигнал за опасност за рибата. Това е своеобразен звън, напомняне, че някъде нещо се случва и трябва да се извърши съответно действие. Рибите не планират своите действия и веднага реагират на промяната щом като възникне, затова можем напълно да проследим какво влияние оказва изменението на нивото на водата ... Read More »

Движенията на шараните от Саймън Кроу

Попадали ли сте в ситуацията, когато на някой голям водоем вадите една след друга риби и изведнъж активността абсолютно спира? В девет от десет такива случая първата ни мисъл е, че шараните просто са напуснали мястото. Но с тази статия искам да опиша, че не винаги бързото решение е правилното. Според мен в повечето случаи шараните въобще не са отишли ... Read More »