Най нови

Tag Archives: монофилно влакно

Плетените влакна

Освен голямото разнообразие от монофилни и флуорокарбонови влакна, неотдавна навлязоха и така наречените високотехнологични плетени влакна. Високотехнологични са заради специфичната си изработка, която е на базата на фини полиетиленови нишки. Те се сплитат една в друга и така образуват едно плетено влакно. Срещат се под различни имена, но в основата си представляват един и същ продукт. Отделните видове се различават ... Read More »

Стив Брикс

От Стив Брикс Всички ние знаем какво влияние могат да имат върху поведението на шараните влакната намиращи се в близост до стръвта и колко подозрителни и внимателни стават те като усетят, че нещо не е наред. Основното влакно може би е частта от такъма ни, която най-много може да изплаши рибите и затова успехите ни зависят от начина по който ... Read More »

Монтаж на косъм – протеиново топче

Съвременният монтаж на косъм е измислен от Кевин Мадокс и Лен M идълтън в края на 70-те. Те експериментират в голям аквариум, където могли да наблюдават, как се храни шаранът. Забелязали, че той всъщност бил доста подозрителен и дори ужасен от размахващите се пред устните му кука и повод. Тогава Мадокс решил да представи стръвта по един много по-фин и ... Read More »