Най нови

Daily Archives: 24.01.2014

Щука – Esox lucius

Общоизвестна и широко разпространена риба. Външно тя толкова се различава от другите риби, че не може да се сбърка с която и да е от тях. Удълженото, стряничносплескано тяло със силно изнесени назад гръбна и анална перки напомня на стрела с оперение – тази структура позволява щуката изненадващо от засада да се хвърля стремително в атака. Клинообразната глава с изопната ... Read More »

БЯЛА РИБА – STIZOSTEDION LUCIOPERCA

Това е флагманът на семейство костурови. Бялата риба е абсолютен хищник, който заради бързото си израстване постепенно се превръща в главния “чистач” във водоема. Там, където този хищник намери добри условия за развитие – дълбоки, чисти и бистри води с каменисти, чакълести или пясъчни дъна, не след дълго започват да излизат съвсем прилични парчета. Силуетът на бялата риба е източен ... Read More »

Сом – Silurus glanis

Без всякакви уговорки и препращане към “славното минало” днес сомът е най-голямата сладководна риба изобщо. Никой друг вид сега не може да се похвали с размери на уловени екземпляри над три метра и тегло над 100 килограма. Моруните, който също достигат внушителни габарити, не влизат в сметката, първо, защото са морски риби, които само за размножаването си навлизат в Дунав, ... Read More »

Налим (Михалца) – LOTA LOTA

Единственият у нас представител на тресковите риби и въобще единствената от това семейство, която живее в сладки води. Среща се в цялото Северно полукълбо – Европа, Азия, Америка. У нас се среща в Дунава и в долните течения на по-големите му притоци. По река Янтра е стигнал до Бяла. В обитаваните от него водоеми гъстотата му е много малка и ... Read More »

РЕЧНА ПЪСТЪРВА – SALMO TRUTTA MORPHA FARIO

Пъстървовият риболов е символът на спортния риболов изобщо. Това просто трябва да се каже от самото начало без колебание и уговорки. В случая не е важно коя от пъстървовите риби ще се лови – сьомга, морска пъстърва, балканка, дъгова пъстърва, сивен или липан. Всички те имат общото качество да са отлични плувци, да са борбени и да се изключително красиви. ... Read More »

ЧУДСКИ СИГ – COREGONUS LA VARETUS MARAENOIDES

Чудският сиг е разпространен в прибалтийската част на Русия – Чудското езеро, откъдето носи името си. Предпочита студената вода, затова се придържа най-вече към дълбоките части на водоемите. Лесно се поддава на изкуствено развъждане и е аклиматизиран в много райони на Русия, в редица европейски страни и в Япония. У нас е пренесен за пръв път през 1966 г. от ... Read More »