Най нови

За хитри костури с фидер и червеи

Все повече и повече потребители на RibolovenAtlas.com се съгласяват, че в дадени ситуации риболовът на фидер може да бъде много успешен. Дори по-успешен от риболова на плувка. Най-често срещания комплект при този вид риболов се състои от прът, като главното при него е, че върха трябва да е мек и чувствителен. Макарата бива лека и удобна, по възможност да работи с бързи обороти. Идва ред и на основното при този риболов – хранилката или кошничката. В нея се слага специална захранка с избран аромат, която трябва да привлече рибата. Следва поводът, на който е вързана кукичката. Той обикновено бива по-дълъг, но може да варира според ситуацията.
Разбира се, това не е единствения подход в този риболов. Ако например искаме да търсим костури на мястото на хранилката ще сложим цилиндрична кутийка за червеи. Тази кутийка е често изработена от пластмаса или метал, като има малки дупчици по себе си. Ароматизираме белите червеи и ги слагаме в кутийката. За предпочитане са атрактори, които да подсилят аромата на червеите. Тук вече шансът да излъжем някой хитър костур е много по-голям.
На куката се слагат няколко червея и замятаме във водата. Другите червеи излизат през дупчиците в кутийката, като вече всичко става доста атрактивно за рибите. Ако не ви е клъвнало след известно време просто придърпайте влакното към брега. Така ще се освободят още червеи и ще се получи малко атрактивно петно. Червеите, движейки се, ще примамят костурите.
Ако използвате горе описания метод за риболов, не трябва да замятате през дълги интервали от време. Това е и предимството на риболова с фидер пред обикновения риболов на тежко. Замятайте периодично, но го правете в една и съща посока, за да се възползвате от храната, подадена преди това. По този начин рибите тръгват по пътеката от червеи, като не след дълго ще стигнат и до вашата кукичка, а от там нататък е лесно.
Белият червей е широко разпространен и се използва не само като стръв, но и за захранка. Разбира се, той е подходящ и при риболова с фидер на други риби, освен хищници. На него може да уловите и някои мирни риби, като каракуда, бабушка, платика и други. Разбира се, тези риби могат да се уловят главно на дивите и държавни язовири. Ако обаче сте решили да се подсигурите и да изберете да ловите на някой платен водоем, там със същия подход ще ловите и шарани. Тук вече идва ред и на многократно доказалата се царевица. Можете да я използвате като я прибавите към бели червеи, или просто така – без никакви добавки. Рибите от платените водоеми многократно са доказвали, че харесват тази комбинация.

kostur