Най нови

Риболов на бабушка

Само истинските техничари, разполагащи с необходимата екипировка (риболовни принадлежности и аксесоари закупени от риболовен магазин) и познаващи тайните на доброто засичане, постигат редовно добри резултати при риболов на бабушка. Бабушката често е обект на коментари от стари въдичари, че е база за навлизането в занаята за начинаещи.
Риболовът на бабушка е един от най-практикуваните и популярни методи при практикуващите риболов на леко. Този риболов вълнува както дебютантите, така и асовете на спортния риболов. Изборността на примамката и наситеността на водоема от бабушки водят до закономерен успех. Улова на няколко бабушки е възможен и с грубо монтиране, но само истинските специалисти, познаващи тайните на доброто засичане и финото монтиране на линията в комбинация с перфектно утежняване, могат да претендират за добър и резултатен улов на бабушка.
Много търсена от риболовците на хищници, бабушката е една по-ливалентна примамка за всички срещани у нас хищници. Приликата й с фуражните рибки често е обект на атака от страна на хищниците.

ОПИСАНИЕ

Бабушката наподобява близките по разновидност видове червеноперка, уклей, платика. Тя има много морфологични белези, по които си прилича и естествено различава от вече споменатите видове. Тялото й има ракетооб-разна форма, леко сплесната странично. Главата е малка и завършва с хоризонтална тъпа уста. Гърбът е тъмен със зеленикав оттенък, страните са сребристи, а понякога и златисти, коремът е бял. Тръбната и опашната перка са с оранжев до златист отенък. Коремните и аналната перка са червеникави. Много често риболовците бъркат бабушката с червеноперката и затова прилагам следната сравнителна таблица (виж долу).
Издълженото тяло на бабушката е покрито с доста едри искрящи люспи, около 41-45 на брой, по страничната линия на тялито.
Растежът на бабушката е бавен -10 см за 2 години. Може да достигне 40 – 50 см за рекордно тегло от 1 – 2 кг.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Много разпространена в Западна, Централна и Източна Европа, но непозната {поне под формата, която ние познаваме) в Испания и скандинавските страни. Добре разпространена е и в Азия и Северна Америка.

ЕКОЛОГИЧНА НИША

Среща се в по-голямата част от реките и неподвижните води на средна надморска височина. По някога може да се срещне и в пъстървовите зони, където няма бързотечащи води. Среща се също и при устията на реките на почти нулева надморска височина.

ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ

Бабушката търси своята храна по тинестото дъно, чакълестите участъци и местата с много водорасли. По тези места тя намира храна от животински произход (ларви на насекоми, червейчета и др), както и на растителна основа (микроскопични водорасли, млади израстъци и др,). През летния сезон си търси храна и по повърхността.

РАЗМНОЖАВАНЕ

Половата зрялост бабушките достигат на 2 – 3 години, когато размерите им са 12-15 см. Мръстенето им е в края на пролетта, май – юни, когато водата достигне до 12 – 14 градуса. Местата за хвърлянето на хайвера са предимно участъци с малка дълбочина и наличие на много водорасли. Бабушките търсят място по течението в близост до място, където има бързей или водопад и водата е наситена с кислород. Яйцата са жълтеникави, с диаметър 1,5 мм. Те се полагат между водораслите, по чиито стъбла и листа полепват. Женските в стадото си разпределят местата и участъците за всяко снасяне, едно такова място наброява приб-лизително 100 000 броя яйца, които инкубират за 8 – 15 дни. През размножителния период по гла¬вите и страните на мъжкарите се появяват червени петна. Забележителна е координацията между женските в едно стадо (понякога броят на женските в едно стадо през размножителния период достига до хиляди, а хищниците само това и чакат), те всички снасят яйцата си в един период от време на избраното за целта място.

 

 

Сравнителнатаблица

БАБУШКА

ЧЕРВЕНОПЕРКА

Гръбнаперка

разположенанавьрхана гърбицата

разположеназадвърха нагърбицата

Око

червено

отжълтодооранжево

Уста

мека, почтихоризонтална

заоблена

Корем

липсеатлюспи

наличиеналюспи

Височинанатялото

лекоиздигнато, посжоро издължено

поголямависочинана тялото, приблизително 2 пътиколкотоглавата

фарингиалнизъби

разположенина 1 ред

разположенина 2 реда

Горначелюст

подългаотдолната

покъсаотдолната

Български риболовец 

Сравнителнатаблица

БАБУШКА

ЧЕРВЕНОПЕРКА

Гръбнаперка

разположенанавьрхана гърбицата

разположеназадвърха нагърбицата

Око

червено

отжълтодооранжево

Уста

мека, почтихоризонтална

заоблена

Корем

липсеатлюспи

наличиеналюспи

Височинанатялото

лекоиздигнато, посжоро издължено

поголямависочинана тялото, приблизително 2 пътиколкотоглавата

фарингиалнизъби

разположенина 1 ред

разположенина 2 реда

Гсорначелюст

подългаотдолната

покъсаотдолната

Има коментари

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.