Най нови

Връзката между рибата и дъното

Според особеностите и структурата на водоема може да се съди и за поведението на различните риби. Дъното е един от факторите, по които могат да се предвидят някои неща по време на риболова. В зависимост от това каква е структурата на дъното може да се предвиди къде да се търси рибата. Някой представители обитават дъната, които имат каменист характер, други предпочитат по-тинестите и блатни участъци. Често срещано е рибарите да съдят за даден водоем само по очертанията му и от растителността, която вирее в него. Пренебрегвайки важното значение на дъното си създават излишно губене на време при откриването на рибата. Не случайно в характеристиката на всеки водоем са упоменати характера и особеностите на дъното.
Рибите рядко се свързват с твърда опора, а има и видове които никога не докосват дъното. Доста видове обаче са тясно свързани с него и пряко се влияят от особеностите му. Рибите, които се закопават винаги се намират на места с меко дъно. Рибите, които притежават прикрепващи приспособления търсят каменистото дъно. Някой представители на водния свят притежават приспособления, които им позволяват да пълзят по дъното. Най-често това са по-сложно устроените перки, които им помагат лесно да се придвижват по твърдините. В повечето случай природата се е погрижила за безопасното оцеляване на рибите и техния хайвер. Това се изразява в цветовите окраски на рибите, които са еднакви или сходни с тези на дъното. Така рибите се сливат с естествената среда и изхвърляйки хайвера си там, той има по-голям шанс да оцелее без да бъде изяден от други риби.
Има различни причини рибите да се прикрепят или закопават в дъното. Най-често това се случва, когато рибата се чувства застрашена или в периодите, когато водоема е застрашен от пресъхване. Представителите, които се закопават имат сходна структура на тялото, която е с змиевидна форма. Други риби имат плоски тела, върху които частично надхвърлят частици от водното дъно като остават части от тялото открити. Такива представители са калканът, скатът и др.
В сладководните басейни доста риби претърсват дъното за храна. Те не се заравят, а с помощта на струйка въздух разбъркват дъното за да откриват хранителните частици измежду пясъка. Такива риби са бабушката, платиката, виюна както и някои бентосни риби.
Дебнещата опасност и търсенето на храна не са единствените причини за прикрепване или закопаване на дъното. Бялата риба, сомът както и други видове риби правят гнезда на дъното, където изхвърлят хайвера си.
Например сьомговите риби не само че закопават хайвера си в дъното, но и той остава там докато се доразвие. За тази цел новото поколение притежава редица сложни приспособления, които правят оцеляването в дъното по-успешно, отколкото извън него.
Материята, която се намира на дъното е органична и се нарича бентос. Бентосът представлява всички организми, които обитават дъното. Той е източник на храна за много видове риби.
Знаейки всички тези особености и съобразявайки с информацията за дъното, риболовците могат да предвидят какъв риба се крие под водата.
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.