Най нови

Използване на Backleads(задни тежести)

Има различни видове Backleads които се използват в различни ситуации!
null
Някой ме попита за тези Backleads и аз ще направя една статия кога и къде да се използват!Backleads могат да бъдат полезни аксесоари към риболова ако се използват правилно във всяка ситуация!Те играят важна роля на линията на определени места от дъното!
Съществуват основно 3 вида Backleads – Normal Backleads , Captive Backleads и Flying Backleads
Разбира се, че при неправилно използване или избран от посочения вид задни тежести които се делят на подвижни и неподвижни задни тежести (Backleads) могат да доведат до усложняване на линията!Всеки модел Backleads се поставя в зависимост от средата в която ловим!
1. Normal Backleads
Те се закачат върху линията и се плъзгат до определена от нас точка като повдигнем върха на въдицата-колкото повече вдигнем толкова повече се плъзга към монтажа ни!След рън, при борба с рибата Normal Backleads се плъзгат до монтажа!Но имайте предвид че този вид задни тежести могат да създадат пречки които да закачат линията ни по дъното!
2. Captive backleads
Изпъват линията минаваща под водата от монтажа до брега пред върховете на въдиците ни!Закрепват се по такъв начин, че след засичане от страна на риболовеца се откачат от линията!Вързани са с ярко зелено въже за да може да ги извадите и закрепите отново на линията!
3. Flying backleads
След замятане този вид задни тежести се плъзгат по линията в противоположна посока на вятъра като създават въздушно съпротивление и по този начин се изтегля назад с няколко метра от монтажа прилягащи към дъното линия!
Кога да използваме  Backlead- задни тежести?
Основната причина да използвам becklead е да се запази линията далеч от птици,лодки, при изваждане на риба и др. от закачане(оплитане) и същевременно да не дава подозрение у рибите!

http://www.anglinglines.com/blog/wp-content/images/2008/03/backlead02.jpg
По фиг.1 показва как цялата линия ще стърчи във и над водата без използване на beckleads!Ако рибите се движат около района на точките А и В ще докоснат линията, при което може да ни сигнализират за фалшиво кълване!
По фиг.2 е по същия начин но с използване на backleads(отнася се за Normal Backleads и Flying backleads).Забележете как линията се държи към дъното от монтажа до точка А но не и до точка В.Риби намиращи се в района на точка В може да сигнализират за фалшиво кълване!
По фиг.3 Показва релефа на дъното като този път монтажа със стръвтта е пуснат в точка А!Забележете как цялата линия е прилегнала към дъното, така че риби плуващи в този район няма да имат контакт с линията!В тази ситуация ще е най-добрият начин за използването на backleads(отнася се за Captive backleads, въпреки,че може да се поставят и едновременно другите два модела- Normal и Flying backleads).

Разглеждайки фугурата може да видите колко е важно да се използват задни тежести в такива ситуаций, но и как те могат да ни създадат проблем ако не са използвани правилно!Независимо от дъното във водоема където ще ловим е желателно да поставим задните тежести!Има фирми които произвeждат задни тежести,това са Fox,Gardner,Korda и др.
Аз използвам Captive back leads на FOX

http://www.summerlands.co.uk/fox/AC3259.jpg
http://www.powercarp.com/blog/02/fa/pict/matospeche%20007.jpg

В действие

http://youtu.be/J1SM7mlLE-g

By cucko

Fox Captive Back Leads