Най нови

Daily Archives: 30.04.2010

Бабушката

Бабушката е сладководна риба от семейство шаранови, погрешно наричана още червеноперка поради тово че трудно се различава от истинската червеноперка. Характерно за бабушката е, че в зависимост от условията на обитаване има много различни вариации. На дължина достига докъм 40 см, а на тегло дори надхвърля 1 кг. Естествено, само при благоприятни условия за развитие. Най-често ловените екземпляри са с ... Read More »

Хирономус – Вердевас

Вердевасa или така наречения хирономус представлява ларвата на някои видове комари, определено хирономуса е най-добрата стръв за риболов както през зимата, така и през лятото. Комарът през лятото снася яйцата си във водата. Скоро от тях се раждат тънки, дълги, рубинено-червени ларви с черна главичка, силно разчленено тяло и раздвоена опашка. Тези ларви се наричат вердевас или още хирономус. За ... Read More »