Най нови

Захранка тип “облак” привлича едрия уклей

Риболовът на едри уклей лично за мен започва, когато се затопли водата на големите водоеми със стоящи големите водоеми със стоящи води. Такива у нас са не малко.
Ето вече от години започвам да ловя уклей от края на майските празници. Веднага трябва да отметна, че този риболов навсякъде е специфичен и има своите особености върде различни от тези при риболова на река. Като най-переспективни места за риболов бих посочил тези с голяма дълбочина в близост до брега. Това е предпоставка да се използват максимално къси пръчки, а което и означава темпа на работа. Това е от значение, защото пролетният риболов е бърз и много зависи от времето. Ако няма вълни, то кълване рядко има. Прибойната вълна привлича рибата с отмиваната храна, но и отлично маскира риболовеца. Времето няма особено значение само трябва да имате предвид, че в първата половина на деня по правило вятърът е по силен, а това означава и по силен прибой. Съществена зависимост на интензивността на кълване от това дали има слънце или вали дъжд няма или поне не съм забелязал, главното е да е достатъчно топло. Захранката е задължителна, но може да използвате и най-прости съставки. Това е свързано с факта, че водата е все още хладка, ароматизаторите действат слабо, рибата е активна и реагира не на вкуса на захранката, а на ефекта и на падане, ето защо е възможно да привлечем уклея и с мокър пясък. Често заради експерименти съм използвал ефективно галета накисната във вода и объркана с пясък. Изисква се да се захранва на неголеми порции с голяма честота обаче. Това не винаги е добре, доколкото при слаб прибой високата честота на захранване може да заостри вниманието и подозрителността на едрия уклей. Добавянето на вердевас или червеи в захранката може да доведе до това, че вместо 50 грамови уклей интензивно да зопочнат да ви кълват 10-15 грамови бабушки. Най-важното качество на захранката е да образува обемно хранително петно във водата
Желателно е петното да се образува от един до два метра под поврхността на водата. Освен това повърхностното петно много бързо се разнася от горното течение. Друго важно нещо е, че уклеят е по-добре да не се вдига съвсем на повърхността. Дълбочината на разположение на хранителното петно и неговата трайност зависят от консистенцията, количеството на захранката, честотата и точноста на захранване. В малки водоеми повърхностното течение може да отнесе захранката не по малко, в сравнение ако ловим на река. Ето защо е необходимо да захранваме строго в една и съща точка, независимо от това, в коя точно става кълването. Например, ако кълването започва от точката на кълване и завършва не по далеч от два метра от нея, то може да приемем, че консистенцията е правилно подбрана. Ако точката на кълване на всяко замятане се отдалечава от точката на захранване, то консистенцията или състава на захранката са твърде леки. Ако след първите кълванета, точката на кълване не се измества, а спира самото кълване, то това е указание за тежест на захранката. Ритъмът или честотата на захранване се придобива по пътя на опита и всеки път е различен. Може да се започне с хвърлянето на няколко топки захранка с размер на портокал след всеки три – четири презамятания. Ако кълванетата започнат, но са редки или кълве дребна риба, то ритъмът трябва да се смени. Най-честата грешка на риболовците се състои в това, че след началото на интензивното кълване забравят за захранването и си спомнят едва тогава, когато пасажът с уклей вече се е разпръснал.
Съветвам ви състава на захранката да не се мисли много, а да се вземе всяка лека захранка за студена вода. На ден са ви достатъчни 3-5кг суха смес. Като пръчка ви съветвам да използвате лека пръчка без водачи с дължина 2,5-5м с относително тежка – 0,5 – 1г линия и влакно 0,08 мм. По-мека линия е по-малко маневрена и е трудно да се замята особено при ветровито време. Загубата на чувствителност се компенсира от високата активност на рибата. Самата линия е много проста. Състои се от дропер, разположен на 3-15 см от куката, една или две ъчми отгоре на разстояние 20-30 см. Колкото по сложно са разпределени тежестите, толкова по често ще стават оплитания на линията във въздуха по време на риболов. Куката е особено важен елемент от цялата линия. На първо място тя трябва да е максимално остра и тънка. Аз лично предпочитам да използвам такива с №18-20 по рядко №16 с дълга дръжка, като за стръв използвам бял червеи, рядко вердевас. Цветът на куката няма голямо значение. В случайте, когато кълването по една или друга причина е слабо, а взиманията предпазливи монтирам по лека линия. Използването на най-финни линии предполага и употребата на щека. Тя трябва да е къса – шест или максимум седем метра. Преди да започна риболова е необходимо да подготвим мястото, което е много важно условие и предпоставка при риболова на уклей. Задължително си осигурете стабилно и високо място. Удачна е и най-простата риболовна платформа. Подходящ е и куфар за зимен риболов. Стандартният начин на ловене е на пропадане на стръвта. Ефективно е също така рязкото полагане на линията на повърхността като удържаме плувката на едно място. Стръвта ще пада по дъга и във всеки един момент от падането є ще контролираме местоположението и в дълбочина. Кълването е добре видимо във всеки един стадий на потъване. Ако рибата не е много активна, то след като линията ни се установи във вертикално работно положение е добре да извършваме придърпвания наляво и на дясно. Презамятането трябва да е често дори и при ниска активност на рибите. При затихване на кълването променете дълбочината на линията. Променянето на дълбочината е необходимо и при търсене във водните слоеве на по едри риби. Много често се случва, че на еднометрова дълбочина се лови дребна риба, а след увеличението и с 20-30 см започват да се ловят едри риби. Но се случва и обратното. В болшинството от случайте пролетно – лятният уклей е много активен и основна стръв е белият червеи
Най-добре е да използвате нанизана една ларва, но нееднократно съм се сблъсквал със случай, когато при активен риболов на едър уклей, ми се е налагало да сменям куката с по-голяма и да слагам по две или три ларви. Ако не ни е провървяло с времето и кълването е със средна активност, то добавям към червея вердевас. По време на окончателно стихване на кълването пък използвам само вердевас. Но такава тактика е характерна предимно за лятото или есента. Добре е да избирате червея не само по размер, но и по цвят. Ако водата е много бистра, то най удачни са тези с червен и розов цвят. При мътна вода след дъжд най подходяща е примамката с жълт цвят. Активният риболов на едър уклей на големи водоеми продължава през целия май до началото на размножителния период. След него към средата и края на юни риболовът става много прецизен, но не по малко интересен защото да се лови едър уклей през лятото не е проста работа.

Цялата тънкост е в дълбочината

За много риболовци меренето на дълбочината на мястото на риболов не е сред любимите занимания. Това е сериозна грешка. Често се лови наслуки, като единствено дължината на пръчката или дистанцията, на която може да хвърлим, определят мястото, на което ще се лови. При това може да се случи риболовецът да замята далеч от рибите. В тази връзка, за да е успешен риболовът ви, трябва да си съставите правилна тактика за този или онзи водоем. При риболов на река трябва да се отделя внимание на течението и границите на отделните струи, както и на зоните, където се срещат различни течения или преминаването им едно в друго с различна скорост. На такива места трябва да се лови, доколкото на тях именно рибата намира изобилие от естествена храна. На стоящи водоеми препоръчваме да се лови близо до обрасли с водорасли места и други, обрасли с водни растения места.
Автор ИВАН ПЕТРОВ
източник