Най нови

Основи на риболова с ваглер в стояща вода

Основи на риболова с ваглер в стояща вода

Сега ще ви запознаем с начина на работа с плувка-ваглер. Приемаме, че отивате на “смесен” водоем с бабушки, каракуди, платики, кефали, и костури и ловите в топлото време на годината, когато рибата е най-активна.

Избор на място и водоем
Когато пристигнете на дадено място, трябва да изберете къде да застанете. Опитайте да намерите участък с дълбочината между 1 и 3 м. Може да ловите и на по-плитки, и на по-дълбоки места, на плитките ще сте постоянно атакуван от дребната риба и ще трябва често да презамятате, а на по-дълбоките ще трябва да използвате малко по-сложна техника. Избере място с отсъствие на препятствия, като храсти, дървета и електрически стълбове. Ще ви се наложи да замятате над главата си, така че се погрижете за свободно пространство около вас. Когато придобиете достатъчно опит, ще можете да ловите и при по-сложни условия.

Какво е това “ваглер”?
Вече споменахме с какъв тип плувка ще ловите, сега ще е добре да обясним какво точно представлява тя. Всичко е доста просто: ваглерът е плувка, крепяща се към влакното само в единия, долния си край. Ваглерът всъщност се клати (от waggle – клатя се, мърдам) върху водната повърхност, откъдето идва и името му.
В риболовния магазин ще се натъкнете на безброй видове и модели ваглери, с всякакви форми и размери. Но ако ги загледате внимателно, ще забележите, че те са конструирани на основата на два основни принципа, така че на практика съществуват четири основни стила ваглери.
Първо, ваглерите биват тънки и дебели. Тънките имат тънка и издължена форма, с еднаква дебелина по цялата си дължина. Те са изработени от пауново перо, тръстика или пластмаса. Дебелите имат допълнителна, удебелена сферична (или цилиндрична) долна част, направена от балса, която им позволява да бъдат устойчиви на вятър.
Второ, ваглерите могат да имат сменяема антена, или не. Ярко оцветена, антената може да е със същия диаметър, като на ваглера, може да е и по-тънка. Целта на по-тънката антена е да повиши чувствителността към кълването. Недостатък е слабата им видимост на по-голяма дистанция.
Така от двата основни дизайна получаваме четири базови модела ваглери: тънък с нормална антена; тънък с тънка антена; дебел с нормална антена; дебел с тънка антена.
Който и ваглер да вземете, ще бъде вариант на един от горепосочените модели. За начинаещите препоръчваме да използват обикновени дебели ваглери с утежняване 2ААА или 3ААА. Такава плувка ще се справи с почти всяка ситуация. Тя има достатъчно тегло за относително леко замятане на 15-20 м, устойчива е на неголеми вълни и при това се вижда добре.
Съветваме ви да си купите четири еднакви плувки, но с различно оцветяване на антените (оранжево, червено, жълто и черно). Ако водата отразява светло небе – черната или тъмна антена ще бъде най-забележима; ако пък небето е покрито с облаци – светлите и ярки цветове ще бъдат по-удачното решение.

Как да закрепим ваглера
Сглобете си въдицата така, че всички водачи да бъдат на една линия. Монтирайте макарата, отворете скобата и прокарайте влакното през всичките водачи.
В долната си част ваглерите имат една малка халка, през която се промушва влакното. Можете също така да използвате специални пластмасови конектори. Те представляват два отрязъка от силиконов шлаух, които се нанизват на влакното заедно със специален вирбел с карабинка. Такова закрепване ви дава възможност бързо да сменяте плувките.

Wagler

Плувката вече е монтирана на влакното и сега трябва да я фиксирате с помощта на две сачми (ще ви трябват следните размери: ААА, ВВ, No.1, No.4, No.6, No.8).
Едно много важно правило при използването на ваглери – 90-95 % от цялото утежнение се разполага директно под плувката, а останалото количество, във вид на дребни сачми се разпределя надолу по линията.
Ето как се закрепва типичният 3ААА ваглер: фиксирайте плувката от двете й страни с две сачми ААА. Оставете малко разстояние, за да може плувката да се движи между тях.
Веднага след долната сачма добавете допълнителното утежнение в следната последователност – 1 ВВ > 1 No.1 > 1 No.4. Това оставя необходимостта от добавяне на допълнително утежнение – приблизително No.4 – за да бъде пълен комплектът. Тази сачма ще бъде закрепена пред куката. Преди обаче да добавите финалното утежнение, имате да направите още две неща.
Вземете готовия повод (вързаната кука) с кука No.18. Ще видите, че накрая на повода има примка (клуп). Използвайки системата “клуп в клуп”, закрепете повода към основното влакно (прокарайте примката на повода през също такава примка, вързана на края на основното влакно, прокарайте куката през примката на повода и изтеглете до образуването на възел, подобен на осморката).
По-нататък е необходимо да установите дълбочината на водоема. Закрепете дълбокомера на куката. Плувката оставете да виси на метър под върха на въдицата. Притиснете влакното с показалец към въдицата, с ръката, с която я държите, и със свободната ръка отворете бигела. Заметнете дълбокомера на предполагаемото място на риболов с леко движение на пръчката над главата, и затворете бигела в момента, в който дълбокомера докосне водата. Плувката или ще легне настрана, или ще потъне в зависимост от дълбочината. Намотайте влакното и регулирайте дълбочината с внимателно придвижване на блокиращите тежести. Повторете няколко пъти, докато не определите точната дълбочина. След това добавяте още 5-8 см дълбочина, за да може стръвта ви да лежи на дъното.
Когато целият такъм е закрепен както трябва, идва време за крайното утежнение. Закрепете сачма No.6 под плувката на малко по-малко от средата между плувката и куката, след това и сачма No.8 по средата между куката и сачма No.6.
Този такъм ще е идеално балансиран, макар че може да се наложи още малко да си поиграете с малките сачми, за да се постигнете нужния баланс, тъй като дори плувките с еднакво тегло имат малки различия. Антената трябва да се показва само на сантиметър-два от водата.
В следващия брой ще ви опишем и техниката на замятане на ваглер, на която ще отделим специално място, поради по-особения й характер.

ВЪЗЕЛ КЛУП В КЛУП
Много полезен възел за привързване на повод към основно влакно

Монтаж на ваглер за риболов в спокойна вода
групирано утежнение около плувката
един дропер № 10 на 15 до 25 см от куката


РАЗМЕР/ТЕГЛО НА САЧМИТЕ


Номер Тегло

1SSG 1,89 г = 2AAA+1 No.1 или 4ВВ+1 No.1 или 6 No.1+1 No.3 или 9 No.3+1 No.6
или 11 No.4 или 18 No. 6 или 30 No.8
AAA 0.80 г = 2BB или 3 No.1 или 4 No.3 или 4 No.4+1 No.6 или 7 No. 6+1 No.8 или 13 No.8
BB 0.40 г = 1 No.1+2 No.8 или 2 No.3 или 2 No.4+1 No.8 или 4 No.6 или 6 No.8
No.1 0.28 г = 1 No.3+1 No.8 или 1 No.4+1 No.6 или 2 No.6+1 No.8 или 4 No.8
No.3 0,20 г = 1 No.4+1 No.8 или 2 No.6 или 3 No.8
No.4 0.17 г = 1 No.6+1 No.8
No.6 0.10 г
No.8 0.06 г
No.10 0.04 г